Home

“A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”
Mikołaj Rej