Formularz rejestracyjny Mallow

Pola oznaczone * należy uzupełnić obowiązkowo.

I. Uczeń

*Imię

*Nazwisko

*Data urodzenia

*Miejsce urodzenia

Ostatnia ukończona klasa SP w Polsce lub w szkole polonijnej.

II. Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych

Gdy dziecko posiada jednego rodzica/opiekuna prawnego w puste pola należy wpisać "BRAK".

*Adres e-mailowy na który będą Państwo otrzymywać pocztę od wychowawców lub dyrekcji.

*Adres do korespondencji listownej:

Matka/Opiekunka prawna

*Imię i Nazwisko

*Język

*Telefon kontaktowy

Ojciec/opiekun prawny

*Imię i Nazwisko

*Język

*Telefon kontaktowy

III. Informacje dodatkowe

1. *Hasło rodzinne, na które osoba upoważniona (inna niż rodzic) może odebrać dziecko

2. *Nazwa użytkownika Skype w razie konieczności prowadzenia lekcji online

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka

a) Alergie (w tym pokarmowe)

b) Choroby przewlekle

c) Leki stałe

d) *W razie bólu lub gorączki podać:

4. *Klasa, do której chcą Państwo zapisać dziecko


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Polską Szkołę Wawel