Formularz rejestracyjny Mallow

Pola oznaczone * należy uzupełnić obowiązkowo.

I. Uczeń

*Imię

*Nazwisko

*Data urodzenia

*Miejsce urodzenia

Ostatnia ukończona klasa w innej szkole polonijnej.

II. Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych

Jeśli dziecko posiada jednego rodzica/opiekuna prawnego w puste pola należy wpisać "BRAK".

*Adres e-mailowy do korespondencji szkolnej.

*Adres domowy do korespondencji szkolnej-listownej.

Matka/opiekunka prawna

*Imię i Nazwisko

*Język

*Telefon kontaktowy

Ojciec/opiekun prawny

*Imię i Nazwisko

*Język

*Telefon kontaktowy

III. Informacje dodatkowe

1. Osoba inna niż rodzic - upoważniona do obioru dziecka

*Imię i nazwisko

*Telefon kontaktowy

*Hasło rodzinne, na które osoba upoważniona może odebrać dziecko

2. Informacja o stanie zdrowia dziecka

a) Alergie (w tym pokarmowe)

b) Choroby przewlekle

c) Leki stałe

d) *W razie bólu lub gorączki podać:

3. *Klasa, do której chcą Państwo zapisać dziecko

Dane zawarte w tym kwestionariuszu są poufne i wykorzystywane jedynie w celach rekrutacyjnych oraz administracyjnych.