Formularz rejestracyjny

  Pola oznaczone * należy uzupełnić obowiązkowo.

  I. Uczeń

  *Imię

  *Nazwisko

  *Data urodzenia

  *Miejsce urodzenia

  Ostatnia ukończona klasa SP w Polsce lub w szkole polonijnej.

  II. Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych

  Gdy dziecko posiada jednego rodzica/opiekuna prawnego w puste pola należy wpisać "BRAK".

  *Adres e-mailowy na który będą Państwo otrzymywać pocztę od wychowawców lub dyrekcji.

  *Adres do korespondencji listownej:

  Matka/Opiekunka prawna

  *Imię i Nazwisko

  *Język

  *Telefon kontaktowy

  Ojciec/opiekun prawny

  *Imię i Nazwisko

  *Język

  *Telefon kontaktowy

  III. Informacje dodatkowe

  1. *Hasło rodzinne, na które osoba upoważniona (inna niż rodzic) może odebrać dziecko

  2. *Nazwa użytkownika Skype w razie konieczności prowadzenia lekcji online

  3. Informacja o stanie zdrowia dziecka

  a) Alergie (w tym pokarmowe)

  b) Choroby przewlekle

  c) Leki stałe

  d) *W razie bólu lub gorączki podać:

  4. *Klasa, do której chcą Państwo zapisać dziecko


  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Polską Szkołę Wawel