Info

Info

Info - szkoła w Cork

 

WAKACJE 2020

20 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020 oraz zdalne nauczanie, które miało miejsce od marca do czerwca. Ze względu na panującą pandemię rozdanie świadectw zostało przeniesione na wrzesień.

Rekrutacja do przedszkola, klas I-III, IV-VI trwa do końca czerwca, ale formularze rejestracyjne można wysyłać do nas przez całe wakacje. 

Równocześnie informujemy, że od lipca wszyscy pracownicy szkoły będą przebywać na urlopach, a  załatwienie wszelkich formalności będzie możliwe dopiero po wakacjach.

Uczniom wraz z rodzinami życzymy udanych i słonecznych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji i mamy nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w szkole, by kontynuować naukę w normalnych warunkach.


Info - szkoła w Mallow

 

WAKACJE 2020

17 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020 oraz zdalne nauczanie, które miało miejsce od marca do czerwca. Oceny opisowe za pierwszy semestr nauki w klasie II przesłaliśmy pocztą ze względu na panującą pandemię.

Rekrutacja do klas I-II trwa do końca czerwca, ale formularze rejestracyjne można wysyłać do nas przez całe wakacje. 

Równocześnie informujemy, że od lipca wszyscy pracownicy szkoły będą przebywać na urlopach, a  załatwienie wszelkich formalności będzie możliwe dopiero po wakacjach.

Uczniom wraz z rodzinami życzymy udanych i słonecznych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji i mamy nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w szkole, by kontynuować naukę w normalnych warunkach.


Kalendarz zajęć 2020/2021 - szkoły w Cork i w Mallow

Podręczniki szkolne 2020/2021 - szkoły w Cork i w Mallow

 

Podręczniki – szkoła w Cork:

KLASA I:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era.
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era.
 3. Elementarz odkrywców, Zeszyt do kaligrafii polonistycznej, wyd. Nowa Era.

Uwaga: Podręczniki do kl. I można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

KLASA II:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2018
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2018

Uwaga: Podręczniki do kl. II można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

KLASA III:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2019
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2019

Uwaga: Podręczniki do kl. III można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

KLASA IV:


Podręczniki – szkoła w Mallow:

KLASA I:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era.
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era.
 3. Elementarz odkrywców, Zeszyt do kaligrafii polonistycznej, wyd. Nowa Era

Uwaga: Podręczniki do kl. I można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

KLASA II:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2018
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2018

Uwaga: Podręczniki do kl. II można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

 


Wniosek o wydanie/przedłużenie Legitymacji Ucznia - szkoły w Cork i w Mallow

 

Prawo do otrzymania legitymacji mają uczniowie, którzy ukończyli szósty rok życia i posiadają polskie obywatelstwo.

Wydawanie legitymacji regulują przepisy:

a. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.

b. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo Konsularne tutaj. Ustawa weszła w życie, w dniu 21 kwietnia 2017 r.

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. tutaj w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi wynosi:

1.       37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych.

2.       49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia.


Kampania 'Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty'

 

Polska Szkoła Wawel dołączyła do kampanii “Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty”, której organizatorem jest Association for the Promotion of Polish Language Abroad (APPLA). Celem akcji jest informowanie środowisk polonijnych o zaletach płynących z dwujęzyczności. Idea ta doskonale wpisuje się w działalność naszej placówki, dlatego dzięki uprzejmości APPLA oraz Ambasady RP w Dublinie, rozdajemy uczniom ulotki oraz broszury, które pomogą odpowiedzieć na trudne pytania związane z dwujęzycznością. Jeśli chcą Państwo otrzymać wymienione materiały dla siebie lub znajomych, prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. dydaktycznych.

Gorąco zachęcamy wszystkich rodziców do lektury oraz do śledzenia strony internetowej, utworzonej na potrzeby kampanii: http://www.podarujdzieckujezyk.org/ Znajdą Państwo na niej artykuły oraz filmy edukacyjne, również poradnik “Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” – kliknij tutaj.


 

Formularz rejestracyjny Cork kliknij tutaj 

Formularz rejestracyjny Mallow kliknij tutaj 

 

baner750x100