Info

Info

Info - szkoła w Cork

 

 • REKRUTACJA 2019/2020

Jesteśmy na wakacjach. Rekrutacja zostanie wznowiona w pierwszym tygodniu września. Formularze rejestracyjne można wysyłać do nas przez cały lipiec i sierpień, przy czym załatwienie wszystkich formalności będzie możliwe we wrześniu. O przydziale miejsca w danej klasie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!


Info - szkoła w Mallow

 

 • REKRUTACJA 2019/2020

Jesteśmy na wakacjach. Rekrutacja zostanie wznowiona w pierwszym tygodniu września. Formularze rejestracyjne można wysyłać do nas przez cały lipiec i sierpień, przy czym załatwienie wszystkich formalności będzie możliwe we wrześniu. O przydziale miejsca w danej klasie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!


Kalendarz zajęć 2019/2020 - szkoły w Cork i w Mallow

 

SZKOŁA SOBOTNIA W CORK:

 • Wrzesień: 07, 14, 21, 28
 • Październik: 05, 12, 19, 26
 • Listopad: 09, 16, 23, 30
 • Grudzień: 07, 14
 • Styczeń: 04, 11, 18, 25
 • Luty: 01, 08, 15, 22, 29
 • Marzec: 07, 14, 21, 28
 • Kwiecień:  04, 18, 25
 • Maj: 02, 09, 16, 23, 30
 • Czerwiec: 06, 13, 20

FERIE/WOLNE OD ZAJĘĆ:

 • 02 listopada 2019
 • 21-28 grudnia 2019
 • 11 kwietnia 2020

SZKOŁA POPOŁUDNIOWA W MALLOW – ŚRODY:

 • Wrzesień: 04, 11, 18, 25
 • Październik: 02, 09, 16, 23
 • Listopad: 06, 13, 20, 27
 • Grudzień: 04, 11, 18
 • Styczeń: 08, 15, 22, 29
 • Luty: 05, 12, 19, 26
 • Marzec: 04, 11, 18, 25
 • Kwiecień: 01,15, 22, 29
 • Maj: 06, 13, 20, 27
 • Czerwiec: 03, 10, 17

FERIE/WOLNE OD ZAJĘĆ:

 • 30 października 2019
 • 25 grudnia 2019 – 01 stycznia 2020
 • 08 kwietnia 2020

Podręczniki szkolne 2019/2020 - szkoły w Cork i w Mallow

 

Podręczniki – szkoła w Cork:

KLASA I:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era.
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era.
 3. Elementarz odkrywców, Zeszyt do kaligrafii polonistycznej, wyd. Nowa Era.
 4. Jesteśmy rodziną Pana Jezusa, Podręcznik dla I kl. SP, aut. P. Goliszek, wyd. Gaudium 2012.

Uwaga: Podręczniki do kl. I można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl i gaudium.pl

KLASA II:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2018
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2018
 3. Kochamy Pana Jezusa, Podręcznik dla II kl. SP, aut. P. Goliszek, wyd. Gaudium 2013.

Uwaga: Podręczniki do kl. II można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl i gaudium.pl

KLASA III:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2019
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2019

Uwaga: Podręczniki do kl. III można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

KLASA V:

 1. Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 SP, wyd. Nowa Era 2018
 2. Nowe słowa na start. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 5 SP, wyd. Nowa Era 2018
 3. Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 5 SP, wyd. Nowa Era 2018
 4. Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 5 SP, wyd. Nowa Era 2018

Uwaga: Podręczniki do kl. V można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

 


Podręczniki – szkoła w Mallow:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era.
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era.
 3. Elementarz odkrywców, Zeszyt do kaligrafii polonistycznej, wyd. Nowa Era

Uwaga: Podręczniki do kl. I można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl


Wniosek o wydanie/przedłużenie Legitymacji Ucznia - szkoły w Cork i w Mallow

 

Wniosek należy uzupełnić i podpisać, następnie dostarczyć dyrektorowi. Dokument do pobrania poniżej.

UWAGA!

Prawo do otrzymania legitymacji mają uczniowie, którzy ukończyli szósty rok życia i posiadają polskie obywatelstwo. tutaj można pobrać wniosek, który należy wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do szkoły. Poniżej zamieszczamy informacje od Ambasady RP w Dublinie:

Wydawanie legitymacji regulują przepisy:

a. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.

b. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo Konsularne tutaj. Ustawa weszła w życie, w dniu 21 kwietnia 2017 r.

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. tutaj w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi wynosi:

1.       37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych.

2.       49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia.


Kampania 'Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty'

 

Polska Szkoła Wawel dołączyła do kampanii “Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty”, której organizatorem jest Association for the Promotion of Polish Language Abroad (APPLA). Celem akcji jest informowanie środowisk polonijnych o zaletach płynących z dwujęzyczności. Idea ta doskonale wpisuje się w działalność naszej placówki, dlatego dzięki uprzejmości APPLA oraz Ambasady RP w Dublinie, rozdajemy uczniom ulotki oraz broszury, które pomogą odpowiedzieć na trudne pytania związane z dwujęzycznością. Jeśli chcą Państwo otrzymać wymienione materiały dla siebie lub znajomych, prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. dydaktycznych.

Gorąco zachęcamy wszystkich rodziców do lektury oraz do śledzenia strony internetowej, utworzonej na potrzeby kampanii: http://www.podarujdzieckujezyk.org/ Znajdą Państwo na niej artykuły oraz filmy edukacyjne, również poradnik “Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” – kliknij tutaj.


 

Formularz rejestracyjny Cork kliknij tutaj 

Formularz rejestracyjny Mallow kliknij tutaj 

 

baner750x100