Info

Info

Koniec roku szkolnego już niebawem...

 

 • 23 czerwca 2018 – Wywiadówka w klasach, godz. 13.00-14.00. UWAGA: Rodzice uczniów kl. II wyjątkowo mają spotkanie z wychowawczynią klasy 16 czerwca.
 • 30 czerwca 2018 – Uroczyste zakończenie roku szk. 2017/2018 z akademią w wykonaniu uczniów, godz. 12.30 (zajęcia od 9.00).
 • Czesne za czerwiec 2018 i zaległe czesne należy uregulować do 10 czerwca. 
 • Lektury szkolne należy zwrócić do biblioteki najpóźniej do 16 czerwca. Proszę przypilnować dzieci w tej kwestii.
 • Uwaga: Zwrot lektur do biblioteki szkolnej i uregulowanie czesnego są warunkiem otrzymania świadectwa na koniec roku szkolnego.
 • Uczniowie, którzy wyjeżdżają na wakacje przed końcem roku szkolnego, mogą odebrać świadectwa we wrześniu lub przed 30 czerwca po uzgodnieniu tego z wychowawczynią klasy.

Rekrutacja 2018/2019

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 trwa do 30 czerwca. Rodzice obecnych uczniów chcący zapisać dziecko na kolejny rok nauki w szkole, powinni aktualizować formularz rejestracyjny na dole strony oraz podpisać otrzymaną umowę i oddać jedną jej kopię wychowawczyni lub dyrektorowi najpóźniej do 23 czerwca. Rodzice, którzy aktualizowali formularz w ostatnim czasie, nie muszą tego robić ponownie. Szczegóły dotyczące rekrutacji dla nowych uczniów znajdują się w zakładce Oferta.


Kalendarz zajęć sobotnich 2017/2018

 

 • Wrzesień: 02, 09, 16, 23, 30
 • Październik: 07, 14, 21, 28
 • Listopad: 04, 11, 18, 25
 • Grudzień: 02, 09,16
 • Styczeń: 06, 13, 20, 27
 • Luty: 03, 10, 17, 24
 • Marzec: 03, 10, 24
 • Kwiecień: 07, 14, 21, 28
 • Maj: 05, 12, 19, 26
 • Czerwiec: 02, 09, 16, 23, 30

Ferie i BH wolne od zajęć: 

 • 23-30 grudnia 2017
 • 17 marca 2018
 • 31 marca 2018

Podręczniki szkolne 2018/2019

 

KLASA 0:

 1. Elementarz sześciolatka – zestaw dla dziecka, wyd. Nowa Era (cały pakiet- Reforma 2017).

Uwaga: Podręczniki do kl.0 można kupić w księgarniach lub w sklepie internetowym na nowaera.pl

KLASA I:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (bez matematyki), wyd. Nowa Era.
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (bez matematyki), wyd. Nowa Era.
 3. Elementarz odkrywców, Zeszyt do kaligrafii polonistycznej, wyd. Nowa Era.
 4. Elementarz odkrywców, Wyprawka, wyd. Nowa Era.
 5. Jesteśmy rodziną Pana Jezusa, Podręcznik i ćwiczenia dla I kl. SP, aut. P. Goliszek, wyd. Gaudium 2012.

Uwaga: Podręczniki do kl. I można kupić w księgarniach lub w sklepie internetowym na nowaera.pl i gaudium.pl

KLASA II:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (bez matematyki), wyd. Nowa Era 2018
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (bez matematyki), wyd. Nowa Era 2018
 3. Kochamy Pana Jezusa, Podręcznik i ćwiczenia dla II kl. SP, aut. P. Goliszek, wyd. Gaudium 2013.

Uwaga: Podręczniki do kl. I można kupić w księgarniach lub w sklepie internetowym na nowaera.pl i gaudium.pl

KLASA III:

 1. Nowe Już w szkole, Podręcznik, cz. 1 i 2 (do j.polskiego), wyd. Nowa Era.
 2. Nowe Już w szkole, Ćwiczenia: cz. 1, 2, 3, 4 (do j. polskiego), wyd. Nowa Era.
 3. Nowe Już w szkole, Wycinanki: cz. 1 i 2, wyd. Nowa Era.
 4. Jezus jest z nami, Podręcznik i ćwiczenia dla kl. III, wyd. Jedność.

Uwaga: Podręczniki do kl. III można kupić w księgarniach lub w sklepie internetowym na nowaera.pl (nie dotyczy religii).

KLASA IV:

 1. Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 SP, wyd. Nowa Era 2017
 2. Nowe słowa na start. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 4 SP, wyd. Nowa Era 2017
 3. Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 4 SP, wyd. Nowa Era 2017
 4. Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 4 SP, wyd. Nowa Era 2017
 5. Atlas Historyczny, Historia Polski dla klasy 4 SP, wyd. Nowa Era 2017

Uwaga: Podręczniki do kl. IV można kupić w księgarniach lub w sklepie internetowym na nowaera.pl


Wniosek o wydanie Legitymacji Ucznia

 

Wniosek należy uzupełnić i podpisać, a następnie dostarczyć dyrektorowi ds. dydaktycznych. Dokument do pobrania poniżej lub w szkole u dyrektora ds. dydaktycznych. Termin składania wniosków: październik 2017.

UWAGA!

Prawo do otrzymania legitymacji mają uczniowie, którzy ukończyli szósty rok życia i posiadają polskie obywatelstwo.  tutaj można pobrać wniosek, który należy wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do szkoły. Poniżej zamieszczamy informacje od Ambasady RP w Dublinie:

Wydawanie legitymacji regulują przepisy:

a. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.

b. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo Konsularne tutaj. Ustawa weszła w życie, w dniu 21 kwietnia 2017 r.

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. tutaj w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi wynosi:

1.       37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych.

2.       49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia.


Kampania 'Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty'

 

Polska Szkoła Wawel dołączyła do kampanii “Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty”, której organizatorem jest Association for the Promotion of Polish Language Abroad (APPLA). Celem akcji jest informowanie środowisk polonijnych o zaletach płynących z dwujęzyczności. Idea ta doskonale wpisuje się w działalność naszej placówki, dlatego dzięki uprzejmości APPLA oraz Ambasady RP w Dublinie, rozdajemy uczniom ulotki oraz broszury, które pomogą odpowiedzieć na trudne pytania związane z dwujęzycznością. Jeśli chcą Państwo otrzymać wymienione materiały dla siebie lub znajomych, prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. dydaktycznych.

Gorąco zachęcamy wszystkich rodziców do lektury oraz do śledzenia strony internetowej, utworzonej na potrzeby kampanii: http://www.podarujdzieckujezyk.org/ Znajdą Państwo na niej artykuły oraz filmy edukacyjne, również poradnik “Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” – kliknij tutaj.


 

Formularz rejestracyjny kliknij tutaj

 

baner750x100