Info

Info

Odrabianie odwołanych zajęć z dnia 3 marca

 

Lekcje odwołane w dniu 3 marca zostaną odrobione przez wydłużenie zajęć o godzinę zegarową przez pięć tygodni, począwszy od 07 kwietnia.

 • 07.04.2018 – godz. 9.00-15.00
 • 14.04.2018 – godz. 9.00-15.00
 • 21.04.2018 – godz. 9.00-15.00
 • 28.04.2018 – godz. 9.00-15.00
 • 05.05.2018 – godz. 9.00-15.00

Składka na Komitet Rodzicielski

 

Pani Ilona Zafar, przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego ogłasza zbiórkę składki w wysokości 20 euro od ucznia na rok. Pieniądze można przekazywać wychowawczyniom lub bezpośrednio Pani Ilonie. Opłatę należy wnieść najpóźniej do końca listopada 2017 roku.

UWAGA!

Proszę nie przelewać składki na konto szkoły, ponieważ zasila ona wyłącznie budżet Komitetu Rodzicielskiego.


Podręczniki szkolne 2017/2018

 

KLASA 0:

KLASA I:

 1. „Elementarz odkrywców”. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (bez matematyki), wyd. Nowa Era.
 2. „Elementarz odkrywców”. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (bez matematyki), wyd. Nowa Era.
 3. „Elementarz odkrywców”, Zeszyt do kaligrafii polonistycznej, wyd. Nowa Era.
 4. „Elementarz odkrywców”, Wyprawka, wyd. Nowa Era.
 5. RELIGIA: „Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”, Podręcznik, aut. P. Goliszek, wyd.: Gaudium.

Uwaga: Podręczniki do klasy pierwszej można kupić w księgarniach lub na www.nowaera.pl (podana strona internetowa nie dotyczy religii).

KLASA II:

KLASA III:

KLASA IV:


Kalendarz zajęć sobotnich 2017/2018

 

 • Wrzesień: 02, 09, 16, 23, 30
 • Październik: 07, 14, 21, 28
 • Listopad: 04, 11, 18, 25
 • Grudzień: 02, 09,16
 • Styczeń: 06, 13, 20, 27
 • Luty: 03, 10, 17, 24
 • Marzec: 03, 10, 24
 • Kwiecień: 07, 14, 21, 28
 • Maj: 05, 12, 19, 26
 • Czerwiec: 02, 09, 16, 23, 30

Ferie i BH wolne od zajęć: 

 • 23-30 grudnia 2017
 • 17 marca 2018
 • 31 marca 2018

Wniosek o wydanie Legitymacji Ucznia

 

Wniosek należy uzupełnić i podpisać, a następnie dostarczyć dyrektorowi ds. dydaktycznych. Dokument do pobrania poniżej lub w szkole u dyrektora ds. dydaktycznych. Termin składania wniosków: październik 2017.

UWAGA!

Prawo do otrzymania legitymacji mają uczniowie, którzy ukończyli szósty rok życia i posiadają polskie obywatelstwo.  tutaj można pobrać wniosek, który należy wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do szkoły. Poniżej zamieszczamy informacje od Ambasady RP w Dublinie:

Wydawanie legitymacji regulują przepisy:

a. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.

b. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo Konsularne tutaj. Ustawa weszła w życie, w dniu 21 kwietnia 2017 r.

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. tutaj w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi wynosi:

1.       37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych.

2.       49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia.


Kampania 'Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty'

 

Polska Szkoła Wawel dołączyła do kampanii „Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty”, której organizatorem jest Association for the Promotion of Polish Language Abroad (APPLA). Celem akcji jest informowanie środowisk polonijnych o zaletach płynących z dwujęzyczności. Idea ta doskonale wpisuje się w działalność naszej placówki, dlatego dzięki uprzejmości APPLA oraz Ambasady RP w Dublinie, rozdajemy uczniom ulotki oraz broszury, które pomogą odpowiedzieć na trudne pytania związane z dwujęzycznością. Jeśli chcą Państwo otrzymać wymienione materiały dla siebie lub znajomych, prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. dydaktycznych.

Gorąco zachęcamy wszystkich rodziców do lektury oraz do śledzenia strony internetowej, utworzonej na potrzeby kampanii: http://www.podarujdzieckujezyk.org/ Znajdą Państwo na niej artykuły oraz filmy edukacyjne, również poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” – kliknij tutaj.

baner750x100


Formularz rejestracyjny kliknij tutaj