Info

Info

Info - szkoła w Cork

 

KORONAWIRUS – NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ  W PSZW

Zajęcia w Polskiej Szkole Wawel w Cork oraz w Mallow pozostają odwołane do czasu wznowienia przez rząd irlandzki zajęć w szkołach państwowych.

Jednocześnie chcemy umożliwić naszym uczniom kontynuowanie nauki, ukończenie klas oraz otrzymanie świadectw w czerwcu. Dlatego wychowawczynie klas I-V rozesłały e-maile z zagadnieniami do opracowania przez uczniów w domach. Opracowanie zagadnień we własnym zakresie pomoże zaliczyć krótkie testy końcowe, które wychowawczynie prześlą przed końcem roku szkolnego. Na tej zasadzie uczniowie otrzymają promocję do kolejnej klasy.

Prosimy rodziców o regularne sprawdzanie poczty szkolnej oraz o motywowanie i nadzorowanie pracy własnej dzieci w tym trudnym dla wszystkich czasie! Jeżeli ktoś nie otrzymał e-maila od wychowawczyni, oznacza to, że szkoła nie posiada aktualnego adresu. W tej sytuacji prosimy o kontakt indywidualny z nauczycielkami lub o aktualizację formularza rejestracyjnego ucznia na szkolawawel.com

KORONAWIRUS – LEKCJE ODWOŁANE

W związku z pandemią koronawirusa Polska Szkoła Wawel odwołuje zajęcia w Cork od soboty 14 marca 2020 do 20 czerwca.


Info - szkoła w Mallow

 

KORONAWIRUS – NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSZW

Zajęcia w Polskiej Szkole Wawel w Cork oraz w Mallow pozostają odwołane do czasu wznowienia przez rząd irlandzki zajęć w szkołach państwowych.

Jednocześnie chcemy umożliwić naszym uczniom kontynuowanie nauki, ukończenie klas oraz otrzymanie świadectw w czerwcu. Dlatego wychowawczynie klas I-V rozesłały e-maile z zagadnieniami do opracowania przez uczniów w domach. Opracowanie zagadnień we własnym zakresie pomoże zaliczyć krótkie testy końcowe, które wychowawczynie prześlą przed końcem roku szkolnego. Na tej zasadzie uczniowie otrzymają promocję do kolejnej klasy.

Prosimy rodziców o regularne sprawdzanie poczty szkolnej oraz o motywowanie i nadzorowanie pracy własnej dzieci w tym trudnym dla wszystkich czasie! Jeżeli ktoś nie otrzymał e-maila od wychowawczyni, oznacza to, że szkoła nie posiada aktualnego adresu. W tej sytuacji prosimy o kontakt indywidualny z nauczycielkami lub o aktualizację formularza rejestracyjnego ucznia na szkolawawel.com

KORONAWIRUS – LEKCJE ODWOŁANE

W związku z pandemią koronawirusa Polska Szkoła Wawel odwołuje zajęcia w Mallow od  środy 18 marca 2020 do środy 17 czerwca 2020.


Kalendarz zajęć 2019/2020 - szkoły w Cork i w Mallow

 

SZKOŁA SOBOTNIA W CORK:

 • Wrzesień: 7, 14, 21, 28
 • Październik: 5, 12, 19, 26
 • Listopad: 9, 16, 23, 30
 • Grudzień: 7, 14
 • Styczeń: 4, 11, 18, 25
 • Luty: 1, 8, 15, 22, 29
 • Marzec: 7, 14, 21, 28
 • Kwiecień:  4, 18, 25
 • Maj: 2, 9, 16, 23, 30
 • Czerwiec: 6, 13, 20

FERIE/WOLNE OD ZAJĘĆ:

 • 2 listopada 2019
 • 21-28 grudnia 2019
 • 11 kwietnia 2020

SZKOŁA POPOŁUDNIOWA W MALLOW – ŚRODY:

 • Wrzesień: 4, 11, 18, 25
 • Październik: 2, 9, 16, 23
 • Listopad: 6, 13, 20, 27
 • Grudzień: 4, 11, 18
 • Styczeń: 8, 15, 22, 29
 • Luty: 5, 12, 19, 26
 • Marzec: 4, 11, 18, 25
 • Kwiecień: 1,15, 22, 29
 • Maj: 6, 13, 20, 27
 • Czerwiec: 3, 10, 17

FERIE/WOLNE OD ZAJĘĆ:

 • 30 października 2019
 • 25 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020
 • 8 kwietnia 2020

Podręczniki szkolne 2019/2020 - szkoły w Cork i w Mallow

 

Podręczniki – szkoła w Cork:

KLASA I:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era.
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era.
 3. Elementarz odkrywców, Zeszyt do kaligrafii polonistycznej, wyd. Nowa Era.

Uwaga: Podręczniki do kl. I można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

KLASA II:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2018
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2018

Uwaga: Podręczniki do kl. II można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

KLASA III:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2019
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2019

Uwaga: Podręczniki do kl. III można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

KLASA V:

 1. Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 SP, wyd. Nowa Era 2018
 2. Nowe słowa na start. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 5 SP, wyd. Nowa Era 2018
 3. Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 5 SP, wyd. Nowa Era 2018
 4. Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 5 SP, wyd. Nowa Era 2018

Uwaga: Podręczniki do kl. V można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

 


Podręczniki – szkoła w Mallow:

KLASA I:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era.
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era.
 3. Elementarz odkrywców, Zeszyt do kaligrafii polonistycznej, wyd. Nowa Era

Uwaga: Podręczniki do kl. I można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

KLASA II:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2018
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2018

Uwaga: Podręczniki do kl. II można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

 


Wniosek o wydanie/przedłużenie Legitymacji Ucznia - szkoły w Cork i w Mallow

 

Wniosek należy odebrać od wychowawczyni klasy, uzupełnić i podpisać, następnie dostarczyć dyrektorowi.

UWAGA!

Prawo do otrzymania legitymacji mają uczniowie, którzy ukończyli szósty rok życia i posiadają polskie obywatelstwo. Wnioski o wydanie/przedłużenie legitymacji na rok szkolny 2019/2020 są dostępne u wychowawczyń klas i będą zbierane do 21 września 2019r. Poniżej zamieszczamy informacje od Ambasady RP w Dublinie:

Wydawanie legitymacji regulują przepisy:

a. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.

b. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo Konsularne tutaj. Ustawa weszła w życie, w dniu 21 kwietnia 2017 r.

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. tutaj w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi wynosi:

1.       37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych.

2.       49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia.


Kampania 'Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty'

 

Polska Szkoła Wawel dołączyła do kampanii “Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty”, której organizatorem jest Association for the Promotion of Polish Language Abroad (APPLA). Celem akcji jest informowanie środowisk polonijnych o zaletach płynących z dwujęzyczności. Idea ta doskonale wpisuje się w działalność naszej placówki, dlatego dzięki uprzejmości APPLA oraz Ambasady RP w Dublinie, rozdajemy uczniom ulotki oraz broszury, które pomogą odpowiedzieć na trudne pytania związane z dwujęzycznością. Jeśli chcą Państwo otrzymać wymienione materiały dla siebie lub znajomych, prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. dydaktycznych.

Gorąco zachęcamy wszystkich rodziców do lektury oraz do śledzenia strony internetowej, utworzonej na potrzeby kampanii: http://www.podarujdzieckujezyk.org/ Znajdą Państwo na niej artykuły oraz filmy edukacyjne, również poradnik “Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” – kliknij tutaj.


 

Formularz rejestracyjny Cork kliknij tutaj 

Formularz rejestracyjny Mallow kliknij tutaj 

 

baner750x100