Info

Info

Info - szkoła w Cork

 

 • FERIE WIELKANOCNE 2019

Przypominamy, że ferie wielkanocne w bieżącym roku szkolnym wypadają tylko w jedną sobotę, 20 kwietnia 2019.

 • REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja na nowy rok szkolny rozpocznie się od maja 2019. W planie następujące klasy: przedszkole, zerówka, I-III oraz IV-V SP. Szczegóły zostaną podane w zakładce Oferta.


Info - szkoła w Mallow

 

 • REKRUTACJA 2018/2019 I 2019/2020

Rekrutujemy dzieci na nowy rok szkolny 2019/2020 do nowej klasy I. Szczegółowe informacje w zakładce Oferta – szkoła w Mallow.

Można jeszcze zapisać dziecko do obecnej klasy I, ponieważ szkoła działa od lutego 2019 i przerabiamy pierwszy semestr nauki.

 • LEGITYMACJE

W najbliższą środę, 17 kwietnia zapraszamy uczniów po odbiór legitymacji szkolnych ważnych w Polsce. Przy odbiorze konieczny będzie podpis rodzica lub opiekuna prawnego.


Kalendarz zajęć 2018/2019 - szkoły w Cork i w Mallow

 

Szkoła sobotnia w Cork:

 • Wrzesień: 8, 15, 22, 29
 • Październik: 6, 13, 20, 27
 • Listopad: 3, 10, 17, 24
 • Grudzień: 1, 8, 15
 • Styczeń: 5, 12, 19, 26
 • Luty: 2, 9, 16, 23
 • Marzec: 2, 9, 16, 23, 30
 • Kwiecień: 6, 13, 27
 • Maj: 4, 11, 18, 25
 • Czerwiec: 1, 8, 15

Ferie/Wolne od zajęć: 

 • 22-29 grudnia 2018
 • 20 kwietnia 2019

Szkoła popołudniowa w Mallow:

 • Luty: 06, 13, 20, 27
 • Marzec: 06, 13, 20, 27
 • Kwiecień: 03, 10, 17, 24
 • Maj: 03, 10, 17, 24
 • Czerwiec: 05, 12, 19

Podręczniki szkolne 2018/2019 - szkoły w Cork i w Mallow

 

Podręczniki – szkoła w Cork:

KLASA I:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (bez matematyki), wyd. Nowa Era.
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (bez matematyki), wyd. Nowa Era.
 3. Elementarz odkrywców, Zeszyt do kaligrafii polonistycznej, wyd. Nowa Era.
 4. Jesteśmy rodziną Pana Jezusa, Podręcznik dla I kl. SP, aut. P. Goliszek, wyd. Gaudium 2012.

Uwaga: Podręczniki do kl. I można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl i gaudium.pl

KLASA II:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (bez matematyki), wyd. Nowa Era 2018
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (bez matematyki), wyd. Nowa Era 2018
 3. Kochamy Pana Jezusa, Podręcznik dla II kl. SP, aut. P. Goliszek, wyd. Gaudium 2013.

Uwaga: Podręczniki do kl. I można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl i gaudium.pl

KLASA III:

KLASA IV:

 1. Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 SP, wyd. Nowa Era 2017
 2. Nowe słowa na start. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 4 SP, wyd. Nowa Era 2017
 3. Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 4 SP, wyd. Nowa Era 2017
 4. Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 4 SP, wyd. Nowa Era 2017

Uwaga: Podręczniki do kl. IV można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl


Podręczniki – szkoła w Mallow:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (bez matematyki), wyd. Nowa Era.
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (bez matematyki), wyd. Nowa Era.
 3. Elementarz odkrywców, Zeszyt do kaligrafii polonistycznej, wyd. Nowa Era

Uwaga: Podręczniki do kl. I można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl


Wniosek o wydanie/przedłużenie Legitymacji Ucznia - szkoły w Cork i w Mallow

 

Wniosek należy uzupełnić i podpisać, następnie dostarczyć dyrektorowi. Dokument do pobrania poniżej.

UWAGA!

Prawo do otrzymania legitymacji mają uczniowie, którzy ukończyli szósty rok życia i posiadają polskie obywatelstwo.  tutaj można pobrać wniosek, który należy wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do szkoły. Poniżej zamieszczamy informacje od Ambasady RP w Dublinie:

Wydawanie legitymacji regulują przepisy:

a. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.

b. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo Konsularne tutaj. Ustawa weszła w życie, w dniu 21 kwietnia 2017 r.

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. tutaj w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi wynosi:

1.       37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych.

2.       49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia.


Kampania 'Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty'

 

Polska Szkoła Wawel dołączyła do kampanii “Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty”, której organizatorem jest Association for the Promotion of Polish Language Abroad (APPLA). Celem akcji jest informowanie środowisk polonijnych o zaletach płynących z dwujęzyczności. Idea ta doskonale wpisuje się w działalność naszej placówki, dlatego dzięki uprzejmości APPLA oraz Ambasady RP w Dublinie, rozdajemy uczniom ulotki oraz broszury, które pomogą odpowiedzieć na trudne pytania związane z dwujęzycznością. Jeśli chcą Państwo otrzymać wymienione materiały dla siebie lub znajomych, prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. dydaktycznych.

Gorąco zachęcamy wszystkich rodziców do lektury oraz do śledzenia strony internetowej, utworzonej na potrzeby kampanii: http://www.podarujdzieckujezyk.org/ Znajdą Państwo na niej artykuły oraz filmy edukacyjne, również poradnik “Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” – kliknij tutaj.


 

Formularz rejestracyjny Cork kliknij tutaj 

Formularz rejestracyjny Mallow kliknij tutaj 

 

baner750x100