Info

Info

Info - szkoła w Cork

 

Zakończenie roku szk. 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego oraz rozdanie świadectw nastąpi 19 czerwca. Szczegóły zostaną podane w e-mailu.


Info - szkoła w Mallow

 

Zakończenie roku szk. 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego oraz rozdanie/rozesłanie świadectw nastąpi 16 czerwca. Szczegóły zostaną podane w e-mailu.

 


Kalendarz zajęć 2020/2021

 

KALENDARZ ZAJĘĆ W CORK 2020/2021:

WRZESIEŃ: 12, 19, 26

PAŹDZIERNIK: 3, 10, 17, 24

LISTOPAD: 7, 14, 21, 28

GRUDZIEŃ: 5, 12

STYCZEŃ: 9, 16, 23, 30

LUTY: 6, 13, 20, 27

MARZEC: 6, 13, 20, 27

KWIECIEŃ: 10, 17, 24

MAJ: 1, 8, 15, 22, 29

CZERWIEC: 5, 12, 19

FERIE:

31 października 2020, 19 grudnia 2020 – 2 stycznia 2021, 3 kwietnia 2021

KALENDARZ ZAJĘĆ W MALLOW 2020/2021:

WRZESIEŃ: 16, 23, 30

PAŹDZIERNIK: 7, 14, 21, 28

LISTOPAD: 4, 11, 18, 25

GRUDZIEŃ: 2, 9, 16

STYCZEŃ: 13, 20, 27

LUTY: 3, 10, 17, 24

MARZEC: 3, 10, 24, 31

KWIECIEŃ:  7, 14, 21, 28 

MAJ: 5, 12, 19, 26

CZERWIEC: 2, 9, 16

FERIE:

23-30 grudnia 2020, 6 stycznia 2021, 17 marca 2021


Podręczniki szkolne 2020/2021 - szkoły w Cork i w Mallow

 

Podręczniki – szkoła w Cork:

KLASA I:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era.
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era.
 3. Elementarz odkrywców, Zeszyt do kaligrafii polonistycznej, wyd. Nowa Era.

Uwaga: Podręczniki do kl. I można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

KLASA II:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2018
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2018

Uwaga: Podręczniki do kl. II można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

KLASA IV:

 1. NOWE Słowa na start! 4 Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej – Szkoła podstawowa 4-8 Reforma 2017
 2. NOWE Słowa na start! 4 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej – Szkoła podstawowa 4-8 Reforma 2017

 3. Wczoraj i dziś. Klasa 4 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej – Szkoła podstawowa 4-8 Reforma 2017

 4. Wczoraj i dziś. Klasa 4 Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej – Szkoła podstawowa 4-8 Reforma 2017

Uwaga: Podręczniki do kl. IV można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl


Podręczniki – szkoła w Mallow:

KLASA II:

 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2018
 2. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia, części: 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, wyd. Nowa Era 2018

Uwaga: Podręczniki do kl. II można kupić w sklepie internetowym na nowaera.pl

 


Wniosek o wydanie/przedłużenie Legitymacji Ucznia - szkoły w Cork i w Mallow

 

Prawo do otrzymania legitymacji mają uczniowie, którzy ukończyli szósty rok życia i posiadają polskie obywatelstwo.

Pobierz wniosek

Wydawanie legitymacji regulują przepisy:

a. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.

b. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo Konsularne tutaj. Ustawa weszła w życie, w dniu 21 kwietnia 2017 r.

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. tutaj w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi wynosi:

1.       37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych.

2.       49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia.


Kampania 'Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty'

 

Polska Szkoła Wawel dołączyła do kampanii “Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty”, której organizatorem jest Association for the Promotion of Polish Language Abroad (APPLA). Celem akcji jest informowanie środowisk polonijnych o zaletach płynących z dwujęzyczności. Idea ta doskonale wpisuje się w działalność naszej placówki, dlatego dzięki uprzejmości APPLA oraz Ambasady RP w Dublinie, rozdajemy uczniom ulotki oraz broszury, które pomogą odpowiedzieć na trudne pytania związane z dwujęzycznością. Jeśli chcą Państwo otrzymać wymienione materiały dla siebie lub znajomych, prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. dydaktycznych.

Gorąco zachęcamy wszystkich rodziców do lektury oraz do śledzenia strony internetowej, utworzonej na potrzeby kampanii: http://www.podarujdzieckujezyk.org/ Znajdą Państwo na niej artykuły oraz filmy edukacyjne, również poradnik “Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” – kliknij tutaj.


 

Formularz rejestracyjny Cork kliknij tutaj 

Formularz rejestracyjny Mallow kliknij tutaj 

 

baner750x100