Oferta

Oferta Cork 2020/2021

 

Przedszkole

Prowadzimy nabór dzieci w wieku 3-5 lat samodzielnie korzystające z toalety. Stopień znajomości języka polskiego nie jest istotny. Za cel stawiamy sobie integrację dziecka z grupą rówieśniczą oraz naukę języka polskiego przez zabawę. Wychowawczynie stymulują wszechstronny rozwój dzieci poprzez wprowadzanie różnorodnych aktywności. Lektura polskiej literatury dla najmłodszych, warsztaty plastyczne, gry z muzyką, tańcem i piosenką, ćwiczenia ruchowe i zabawa tradycyjna, to stałe elementy zajęć. Przedszkolaki mają także przerwę na posiłek przyniesiony z domu. Każde dziecko otrzyma pamiątkowy dyplom Smoka Wawelskiego na koniec roku szkolnego.

Zajęcia w godz. 10.00-14.00. Opłaty, to bezzwrotne wpisowe €50 od dziecka płatne jednorazowo przy zapisie, czesne €80 miesięcznie za jedno dziecko (€5 za godzinę zegarową) oraz €128 za dwoje dzieci (€8 za godzinę zegarową), troje lub czworo dzieci – stawka jest ustalana indywidualnie. Obowiązuje opłata miesięczna, uśredniona w skali roku. Ferie są niepłatne.

Szkoła podstawowa

Klasy I-II

Prowadzimy nabór dzieci w wieku: 6-7 lat – kl.I, 8 lat – kl.II, 9 lat – kl.III. Możliwe wyjątki od reguły w razie uzasadnionej konieczności. Zajęcia zintegrowane, język polski z elementami kultury, historii i geografii Polski oraz plastyki. Pracujemy na podręcznikach zatwierdzonych przez MEN, zgodnych z założeniami podstawy programowej z 2017r. Skupiamy się na nauce pisania oraz czytania, na zapoznaniu uczniów z podstawowymi wiadomościami z zakresu ortografii i gramatyki języka polskiego. Zapewniamy kontakt z polską lekturą w ramach działającej w szkole biblioteki. Wydajemy własne świadectwa na koniec roku szkolnego, ocena opisowa.

Zajęcia w godz. 10.00-14.00. Opłaty, to bezzwrotne wpisowe €50 od dziecka płatne jednorazowo przy zapisie, czesne €80 miesięcznie za jedno dziecko (€5 za godzinę zegarową) oraz €128 za dwoje dzieci (€8 za godzinę zegarową), troje lub czworo dzieci – stawka jest ustalana indywidualnie. Obowiązuje opłata miesięczna, uśredniona w skali roku. Ferie są niepłatne.

Klasa IV

Prowadzimy nabór dzieci w wieku 10 i więcej lat. Zajęcia obejmują trzy godziny lekcyjne języka polskiego oraz godzinę historii Polski. Pracujemy na podręcznikach zatwierdzonych przez MEN, zgodnych z założeniami podstawy programowej z 2017r. Uczniowie mają stały dostęp do biblioteki szkolnej. Okazjonalnie prowadzimy warsztaty tematyczne np. literacko-teatralne, biblioteczne oraz lekcje wychowawcze służące integracji klasy. Wydajemy własne świadectwa na koniec roku szkolnego, ocena w skali stopniowej.

Zajęcia w godz. 10.00-14.00. Opłaty, to bezzwrotne wpisowe €50 od dziecka płatne jednorazowo przy zapisie, czesne €80 miesięcznie za jedno dziecko (€5 za godzinę zegarową) oraz €128 za dwoje dzieci (€8 za godzinę zegarową), troje lub czworo dzieci – stawka jest ustalana indywidualnie. Obowiązuje opłata miesięczna, uśredniona w skali roku. Ferie są niepłatne.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO SZKOŁY?

  • Należy uzupełnić formularz rejestracyjny właściwy dla Cork, znajdujący się na dole strony.
  • Umowę oraz instrukcję wpłacania wpisowego i czesnego prześlemy pocztą.
  • Dane konta potrzebne do wykonywania przelewów załączamy do umowy.
  • Zapraszamy!

Oferta Mallow 2020/2021

Szkoła podstawowa

Klasa II

Prowadzimy nabór uczniów na popołudniowe lekcje języka polskiego z elementami historii, geografii, kultury i tradycji (zajęcia zintegrowane). Pracujemy na podręcznikach zgodnych z podstawą programową MEN z 2017r. Skupiamy się na nauce pisania oraz czytania, na zapoznaniu uczniów z podstawowymi wiadomościami z zakresu ortografii i gramatyki języka polskiego. Można zapisywać także starsze dzieci, które nigdy nie uczyły się języka polskiego. Do uczniów podchodzimy indywidualnie i pomagamy nadrobić zaległości. Wydajemy własne świadectwa na koniec roku szkolnego, ocena opisowa.

Zajęcia odbywają się w centrum Mallow, w szkole St. Patrick’s Boys National School. 

  • Klasa II – środy, godz. 16.30-18.30

Opłaty: bezzwrotne wpisowe €50 od dziecka płatne jednorazowo przy zapisie, czesne €56 miesięcznie za jedno dziecko (€7 za godzinę zegarową) oraz €96 za dwoje dzieci (€12 za godzinę zegarową), troje lub czworo dzieci – stawka jest ustalana indywidualnie. Obowiązuje opłata miesięczna, uśredniona w skali roku. Ferie są niepłatne.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO SZKOŁY?

  • Należy uzupełnić formularz rejestracyjny właściwy dla Mallow, znajdujący się na dole strony.
  • Umowę oraz instrukcję wpłacania wpisowego i czesnego prześlemy pocztą.
  • Dane konta potrzebne do wykonywania przelewów załączamy do umowy.
  • Zapraszamy!


 

Formularz rejestracyjny Cork kliknij tutaj 

Formularz rejestracyjny Mallow kliknij tutaj 

 

baner750x100