Oferta

Oferta Cork 2018/2019

Przedszkole

Zapraszamy dzieci w wieku 3-5 lat samodzielnie korzystające z toalety. Stopień znajomości języka polskiego nie jest istotny, ponieważ stworzyliśmy ofertę także dla dzieci wielojęzycznych. Za cel stawiamy sobie integrację Twojej pociechy z grupą rówieśniczą oraz naukę języka polskiego jako ojczystego lub drugiego. Zajęcia w naszej placówce nie pozwalają na nudę! Wychowawczynie stymulują wszechstronny rozwój dzieci poprzez wprowadzanie różnorodnych aktywności. Lektura polskiej literatury dla najmłodszych, warsztaty plastyczne, zabawy z muzyką, tańcem i piosenką, gry ruchowe na sali gimnastycznej i tradycyjna zabawa, to stałe elementy zajęć. Zabawki dla naszych przedszkolaków dobieramy tak, by służyły rozwojowi emocjonalnemu oraz intelektualnemu dzieci. Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-14.00.

PLUSY OFERTY

 • Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Wychowawczynie posiadają uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie o niekaralności, ukończony kurs pierwszej pomocy i trening z zakresu child protection.
 • Zapewniamy bezpłatną opiekę pedagoga szkolnego z możliwością konsultacji dla rodziców.
 • Zapewniamy dzieciom udział w imprezach okolicznościowych i uroczystościach szkolnych.
 • Plan dnia jest dostosowany do możliwości fizycznych oraz percepcyjnych dzieci (zabawa, ruch, zajęcia edukacyjne, odpoczynek, czas na posiłek przyniesiony z domu), przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.
 • Każdy przedszkolak otrzyma dyplom Smoka Wawelskiego na koniec roku szkolnego.

Szkoła podstawowa

Klasy I-III

Oferujemy kształcenie zintegrowane (j.polski – 3 godz. lekcyjne, plastyka – jedna godz. lekcyjna, WF – jedna godz. lekcyjna, religia – jedna godz. lekcyjna). Każdy uczeń ma prawo do bezpłatnych konsultacji z pedagogiem szkolnym. Pracujemy na podręcznikach zatwierdzonych przez MEN, zgodnych z założeniami podstawy programowej dla szkół polonijnych. Skupiamy się na nauce pisania oraz czytania, zapoznaniu uczniów z podstawowymi wiadomościami z zakresu ortografii i gramatyki języka polskiego. Uczniowie mają zapewniony kontakt z polską literaturą dla najmłodszych. Mogą także wypożyczać książki z naszej biblioteki i czytać je w domu samodzielnie lub z pomocą rodziców.  Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-14.00.

PLUSY OFERTY

 • Wychowawczynie są wykwalifikowanymi nauczycielkami, posiadają uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie o niekaralności, ukończony kurs pierwszej pomocy oraz trening z zakresu child protection.
 • Plan dnia jest dostosowany do możliwości fizycznych i percepcyjnych dzieci. Lekcje są przeplatane zajęciami sportowymi, plastycznymi, przerwami na posiłek przyniesiony z domu.
 • Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.
 • Wydajemy świadectwo Polskiej Szkoły Wawel na koniec roku szkolnego (ocena opisowa).

Klasa IV-VIII

Oferujemy nauczanie zgodne z podstawą programową MEN dla szkół polonijnych. Pracujemy na podręcznikach do języka polskiego i historii, wykorzystujemy różnorodne pomoce dydaktyczne, w tym multimedialne. Co sobotę odbywają się trzy lekcje z języka polskiego, po jednej lekcji: historii, plastyki i wychowania fizycznego. Okazjonalnie prowadzimy warsztaty literacko-teatralne, zajęcia dotyczące geografii Polski oraz lekcje wychowawcze służące integracji klasy. Przez cały rok zapewniamy uczniom kontakt z polską książką w ramach działającej w szkole biblioteki oraz bezpłatne konsultacje z pedagogiem szkolnym. Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-14.00.

PLUSY OFERTY

 • Intensywne zajęcia z języka polskiego i historii są przeplatane plastyką i wychowaniem fizycznym.
 • Nauczyciele posiadają uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie o niekaralności, ukończony kurs pierwszej pomocy i szkolenie z zakresu child protection.
 • Zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego oraz konsultacje dla rodziców w ramach czesnego.
 • Zapewniamy udział w imprezach i uroczystościach szkolnych.
 • Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.
 • Zapewniamy wydanie świadectwa Polskiej Szkoły Wawel na koniec roku szkolnego.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO SZKOŁY?

 1. Proszę uzupełnić formularz rejestracyjny poniżej, by otrzymać umowę.
 2. Podpisaną umowę (jedną) należy odesłać na adres korespondencyjny szkoły wraz z kopią aktu urodzenia dziecka (potwierdzenie wieku).
 3. Wpisowe należy przelać w terminie do tygodnia po otrzymaniu i odesłaniu podpisanej umowy.

O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje niezwłoczne odesłanie podpisanej umowy z równoczesnym przelaniem wpisowego. Brak umowy lub wpisowego skutkuje automatycznym przeniesieniem na listę rezerwową/utratę miejsca.

UWAGA

Dane konta potrzebne do wykonywania przelewów załączamy do umowy.

CZESNE I WPISOWE 2018/2019

Czesne:

 • Jedno dziecko: €80 miesięcznie
 • Dwoje dzieci: €120 miesięcznie

Płatnych jest 38 sobót zajęć w ciągu roku szkolnego, każda sobota liczy pięć godzin zegarowych zajęć, średnio 4 soboty w miesiącu, czasem trzy lub pięć, dlatego opłata jest uśredniona. Ferie są niepłatne.

Czesne należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata. Przykład: JAN KOWALSKI WRZESIEŃ 

Jeśli czesne za naukę ucznia nie będzie opłacane w terminie, szkoła wypowie umowę i nastąpi skreślenie dziecka z listy uczniów.

Wpisowe: 

 • €50 od dziecka

Wpisowe należy przelać na załączony do umowy numer konta, a przelew opisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz słowem “wpisowe”. Przykład: JAN KOWALSKI WPISOWE.

Wpisowe nie podlega zwrotowi i jest jednorazową opłatą na rzecz szkoły, jeżeli jest zachowana ciągłość nauki dziecka z roku na rok szkolny.


Oferta Mallow 2018/2019

 • Obecnie prowadzimy nabór uczniów w wieku 6-7 lat do klasy pierwszej na popołudniowe lekcje języka polskiego (nauczanie zintegrowane z elementami historii, geografii, kultury oraz tradycji, wg polskiej podstawy programowej MEN z 2017 roku).
 • Można zapisywać także starsze dzieci, które nigdy wcześniej nie uczyły się języka polskiego. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie i szukamy rozwiązań, które pozwolą nadrobić zaległości tym, którzy chcą się nauczyć języka ojczystego.
 • Zajęcia będą się odbywać w samym centrum Mallow, w szkole St. Patrick’s Boys National School, w środy, godz. 16.30-18.30.
 • Lekcje będą prowadzone przez panią wicedyrektor, mgr Annę Kozerę, która jest nauczycielką dyplomowaną i ma ponad 20 lat doświadczenia pracy w zawodzie, w Polsce oraz w Irlandii. Pani Ania pracuje z nami od dnia powstania szkoły – formalnie od września 2015 roku.
 • By wstępnie zapisać dziecko, należy uzupełnić formularz rejestracyjny właściwy dla Mallow, znajdujący się na dole strony.
 • W momencie zebrania się grupy ok.20 uczniów otrzymają Państwo umowy oraz instrukcję wpłacania wpisowego i czesnego za szkołę.
 • Wpisowe, to bezzwrotna opłata administracyjna i wynosi €50 od dziecka.
 • Czesne: €7/h zegarowa za jedno dziecko oraz €12/h zegarowa za dwoje dzieci.
 • Zapraszamy wszystkie dzieci, które z różnych przyczyn nie są w stanie uczęszczać na nasze zajęcia sobotnie w Cork. 
 • Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do nas lub pisząc na info@szkolawawel.com
 • Mamy także profil na Facebooku – Polska Szkoła Wawel.
 • Zapraszamy!


 

Formularz rejestracyjny Cork kliknij tutaj 

Formularz rejestracyjny Mallow kliknij tutaj 

 

baner750x100